رضا رویدشتی رایگان

رضا رویدشتی

رضا رویدشتی فرزند ابوالقاسم کد ملی ۱۲۸۲۳۷۹۶۵۸
ریاست هیئت مدیره
صندوق قرض الحسنه یاوران سلمان در سال ۱۳۸۶
مدیر عامل شرکت پارسا پردیس قائم 
ریاست هیئت مدیره خیریه یاوران سلمان 
فعالیت در امور تجارت اهن الات از سال ۱۳۸۶ 
نهایتا صدور حکم ورشکستگی از طرف شعبه محترم ۸ حقوقی عمومی اصفهان در سال ۱۳۹۷
مطالبات اقای رضا رویدشتی که در حال اجرا از طرف اداره ورشکستگی به قائم مقامی ایشان در حال اجرا میباشد
صدور حکم به نفع ایشان معادل ۳۷۴۰ تن میلگرد ذوب اهن اصفهان از محکوم علیه اقای عزیز لله همتی که در حال اجرا میباشد از طرف شعبه بیستم اجرای اصفهان
حکم صادره به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل یکصد و بیست میلیارد تومان میباشد
دادخواستهایه مطالبه وجه در شعبات ۳۱   ۱۰  ۱۵  ۸ حقوقی عمومی شهرستان اصفهان 
دادخواست مطالبه وجه در شعبه ۱۱ حقوقی عمومی اصفهان به مبلغ ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۵۸ میلیارد تومان

اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط