کابل برق سه فاز ۶*۴ تمام مس استاندارد در اصفهان

مشخصات فنی محصول : کابل برق زمینی...